Thẻ: ga ta binh dinh

Gà ta lai nòi Bình Định HC2 1

Gà ta lai nòi Bình Định HC2

Nói đến thị trường gà giống cả nước thì bà con chúng ta chắc hẳn ít nhiều cũng nghe qua thương hiệu gà giống Bình Định. Bình Định là một trong nhiều điểm sản xuất …
gà giống huuwc chiến nuôi theo hình thức thả vườn

Gà ta lai nòi Bình Định HC1

Gà ta lai nòi Bình Định HC1 ( gà giống Hữu Chiến 1) Công ty Gà giống Hữu Chiến được thành lập từ cơ sở chăn nuôi gà ta bình định lâu năm. Qua quá …
Liên hệ tư vấn
error: Content is protected !!